Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN

 

AHP PLUS s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice
Zoznam Strojov / List of machines


 


D=max.obrábaný priemer/Max. diameter of workpiece

Dd=max.vnútorný priemer vretena/max. inner diameter of the spindle

L=max.obrábaná dížka/max. length of workpiece

 

 

Sústruhy CNC/CNC lathes


 Názov/Description
 
Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
TORNADO T8M7 D= 260, L= 490, cez vreteno / inner D of spindle D=66 1 s koníkom / with tailstock
TORNADO T8MS CNC "C" os/with "C" axis; 2x vreteno; 2x revolverová hlava
D=220, L=400, cez vreteno/spindle D=50mm
3 2 spindle heads; 2 turrets
TORNADO T8M7 "C" os/with "C" axis; 2x vreteno, 1x revolverová hlava
D=220, L=400, cez vreteno/inner D of spindle D=42
3 2 spindle heads; 1 turret
Vertikálny / Vertical VF45-11 D= 800 1  
ALPHA 2800XS "C" os / with "C" axis; cez vreteno / inner D of spindle D=114 1 s koníkom / with tailstock
ALPHA 2800XS cez vreteno / inner D of spindle D=250, L=1000 1 s koníkom / with tailstock
SPINER TC67H-MC nemá koníka, má "C" os, D= 320, cez vreteno/spindle D=60 1  

 

Fréza CNC/CNC milling machines


 Názov/Desctription

Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
Frézovacie centrum/Machining center QUASER HX504 stôl / table 500x500 1 horisontal
Hor.fréz.centrum/Machining center KIA HS 630 stôl / table 630x630 1 horisontal
Fréz. centrum/Machining center HARDINGE GX600 stôl / table 750x540 1 vertical
Fréz. centrum/Machining center ROBODRILL T21iFL stôl / table 850x410 1 vertical
Hor. fréz.centrum/Machining center HULLER nb-hp 150 stôl / table 630x630 2 horisontal

 

Brúska CNC/CNC grinding machines


 Názov / Description
 
Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
STUDER S33 (with center) D=330, L=600 1  
STUDER S33 vzdialenosť medzi hrotmi / Distance between centres 650 1 without tailstock, classical
STUDER S33 vzdialenosť medzi hrotmi / Distance between centres 650 1 without tailstock
STUDER S33 vzdialenosť medzi hrotmi / Distance between centres 650 1 without tailstock, classical

 

Sústruhy klasické/Classical lathes


 Názov/Description
 
Priemer/diameter Dlžka/Length Poznámka/Note
hrotový sústruh / center lathe SÚ 80/5000 D=800, L=5000, cez vreteno / spindle D=70
univerzálny sústruh / universal lathe SÚ 50/A D=500, L=1500  
univerzálny sústruh / universal lathe SÚ 50/A D=500, L=1500  
rúrový sústruh / pipe lathe P M 1 14D cez vreteno/spindle Dd=195, D=600   nemá koník / without tailstock
hrotový sústruh / center lathe SÚ 50 A/2000 D=480, L=2000, cez vreteno / spindle D=50
hrotový sústruh / center lathe SN 50 B/2000 D=480, L=1750, cez vreteno / spindle D=50
hrotový sústruh / center lathe SN 63 C/2000 D=630, L=2000  
hrotový sústruh / center lathe SÚ 71 C/1500 D=630, L=1250, cez vreteno / spindle D=70
hrotový sústruh / center lathe SV 18 RA/1000 D=360, L=1000, cez vreteno / spindle D=40
sústruh hrotový / center lathe SN 55 D=500, L=1500  
sústruh hrotový / center lathe SN 71C D=630, L=2000  
sústruh hrotový / center lathe S 28 (žebrák) D=280 L=650  

 

Fréza klasická/Classical milling machines


 Názov/Description
 
Rozmery stola/Table size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
vertikálna fréza / vertical milling mach. FYJ 40 L = 400 x 1800 1  
univerzálna fréza / universal miling mach. FA5U - 37075 L = 280 x 1750 1  
univerzálna fréza / universal miling mach. 6D82Š (USSR) L = 200 x 1100 1  
univerzálna fréza / universal miling mach. F400 L = 330 x 1400 1  
univerzálna fréza / universal miling mach. FU400 L = 330 x 1400 1  

 

Lapovacie stroje/Lapping machines


 Názov / Description
 
Max. obrábaný priemer/Max. diameter of workpiece Počet ks/Qty. Poznámka/Note
900 USD 16010 D=360 3  
K4R120-GR-PL D=430 1  

 

Klasické brúsky/Classical grining machines


 Názov / Description
 
Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
brúska bezhrotová / grinder without center PALMARI PC18S D=80 1  
brúska na plocho / surface grinder 3L722AM8(ruská) stôl/table 400x1600 1  
brúska hrotová / center grinder BU28-630 D=280, L=630 1  
hrotová brúska / center grinder BHU32-2000 D=320, L=2000 1  
brúska segmentová / segments grinder stôl/table 315x1000 1  
brúska na plocho / surface grinder USG 1122/55B stôl/table 200x630 1  

 

LIS hydraulický/Hydraulic press


 Názov/Description
 
Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
lisovacia linka / single-purpose press PL1   1 single-purpose equipment
hydraulický lis / hydraulic press P6330 100 t, stôl / table 800x600 1  

 

Vŕtačky klasické/Classical drilling machines


 Názov/Description
 
Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
radiálna vřtačka / radial driling machine VR-6 760 x 1000 1 Rozmery stola / Table size
vŕtač.súradn. BkoE 400x630/3PA3 šírka stola / table width 630 1  
vŕtačka / drilling machine WKV 100 1000 x 1600 1 Rozmery stola / Table size

 

Obrážačky klasické/Classical shaping machine


 Názov/Description
 
Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
obrážačka vodorovná / Schaping machine HO 63 D= 270, L= 200 1 rozmery stola / table size
obrážačka zvislá / slotting machine 7D 430 D= 300, L= 200 - zdvih 1  

 

Pásová píla/Band saw


 Názov/Description
 
Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
Pásová píla / band saw BOMAR 290.250GANC D= 250 2  
Pásová píla / band saw BOMAR 290.250GAC D= 250 1  
Pásová píla / band saw BAUER HS260A D=260 1  

 

Iné/Others


 Názov/Description
 
Rozmery/Size Počet ks/Qty. Poznámka/Note
Trecí zvar.stroj / friction welding machine HD101 D=132, max. surface 350 mm² 1  
horizontálna vyvrt. / horisontal drilling WH 10 NC stôl / table 1000x1100 1  
preťahovací stroj / broaching machines 7A 6254-600 + prísl. na vnútorné ozubenie / for outer gears 1  
el.komorová pec / annealing furnace HN 27012 800x1000x500 1  
ohýbačka plechu / bending press XK 2000/2A L=2000, hrúbka 2mm / up to 2mm 1  
zváračka / welding machine PZEZ ZPH indukčná zvarovačka / induction welding eq. 1 jednoúčelové zariadenie / single-purpose equipment
odvalovacia fréza / hobbing cutters OFA32CNC na vonkajšie ozubenie, D=320, modul max. 7 (600-700 Mpa) 1 for outer gears
oplachová sušiaca linka / cleaning line POW229 4-vaňová s ultrazvukom / 4 baths with ultrasonic 1 jednoúčelová linka / single-purpose equipment
oplachová linka / cleaning line 3-vaňová, 500x300, s ultrazvukom, ručná/ 3 baths, 500x300, with ultrasonic, manual 1  

 

Kde nás nájdete

AHP PLUS, s. r. o.
Robotnícka 841    
039 01   Turčianske Teplice    
Slovak Republic

Tel:     +421 434 131 248
Email: sales@ahpplus.sk