Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN
Produkty a služby

AXIÁLNE HYDROSTATICKÉ PREVODNÍKY (AHSP) – SÉRIA 20 S UZAVRETÝM OKRUHOM

 

V roku 1996 spoločnosť získala výrobné práva na výrobu axiálnych hydrostatických prevodníkov (AHSP) motorov a čerpadiel klasickej rady Série 20 – na základe licencie od firmy SAUER-SUNDSTRAND. Uvedená produkcia sa zameriava na výrobu hydraulických komponentov pre mobilné cestné, stavebné a poľnohospodárske stroje.

Hydrostatické axiálne prevodníky (motory a čerpadlá):

- veľkosť 20 (geom. objem 33 cm3)
- veľkosť 21 (geom. objem 51,6 cm3)
- veľkosť 22 (geom. objem 61,8 cm3)
- veľkosť 23 (geom. objem 89 cm3)

 Ostatné:

- Axiálny piestový motor typ AHP - MF51 (s fixným nastavením výtlaku 30 cm3; 33 cm3)
- Planétové prevodovky - séria EP (uzavretý okruh)
- Náhradné diely

 

ZEMEVRTNÉ NÁRADIE

 

Pri výrobe vrtných tyčí je používaná na zváranie tela tyče s vysoko zušlachtenou koncovkou technológia trecieho zvárania.

Táto technológia má oproti konvenčným zváracím procesom mnoho výhod:

- vysoká kvalita homogénnych zvarov, ktorých hodnota medze pevnosti je rovnaká alebo vyššia ako základného materiálu
- presná súososť navarovaných častí vrtných rúr
- dobrá opakovateľnosť zváracích procesov a zváracích parametrov
- možnosť efektívneho monitoringu zvarovacieho procesu
- vysoká produktivita

 

Axiálne piestové čerpadlá s variabilným nastavením výtlaku rovnako patria do klasickej Série 20, s výkyvnou doskou s možnosťou nastavenia prietoku, vhodné pre hydrostatické prevodníky s uzavretým okruhom. Prietok je v proporcionálnom vzťahu k rýchlosti vstupného čerpadla a plynulému variabilnému posunutiu, ktorý je daný uhlom výkyvnej dosky a je nastaviteľné medzi minimálnou (nulovou) a maximálnou hodnotou posunutia. Smer prúdenia je obrátený pomocou nakláňania výkyvnej dosky do opačnej strany neutrálnej alebo nulovej polohy posunu.
Tieto čerpadlá sú, rovnako ako motory z rovnakej série, navrhnuté tak, aby boli ľahko ovládateľné. Sú rozdelené do štyroch veľkostí: 20, 21, 22 a 23 – podľa geometrického objemu: 33,3 cm3, 51,6 cm3, 69,8 cm3 a 89,0 cm3. Pri týchto čerpadlách je možné nastavenie ovládania (od mechanického, cez elektrické až po automatické), typ rotácie, veľkosť hriadele (počet zubov), nastavenie tlaku, či prídavnej zubačky. Čerpadlá je možné aj kombinovať – použiť ich v tandeme pre určité aplikácie.

Axiálne piestové čerpadlá s variabilným nastavením výtlaku rovnako patria do klasickej Série 20, s výkyvnou doskou s možnosťou nastavenia prietoku, vhodné pre hydrostatické prevodníky s uzavretým okruhom. Prietok je v proporcionálnom vzťahu k rýchlosti vstupného čerpadla a plynulému variabilnému posunutiu, ktorý je daný uhlom výkyvnej dosky a je nastaviteľné medzi minimálnou (nulovou) a maximálnou hodnotou posunutia. Smer prúdenia je obrátený pomocou nakláňania výkyvnej dosky do opačnej strany neutrálnej alebo nulovej polohy posunu.
Tieto čerpadlá sú, rovnako ako motory z rovnakej série, navrhnuté tak, aby boli ľahko ovládateľné. Sú rozdelené do štyroch veľkostí: 20, 21, 22 a 23 – podľa geometrického objemu: 33,3 cm3, 51,6 cm3, 69,8 cm3 a 89,0 cm3. Pri týchto čerpadlách je možné nastavenie ovládania (od mechanického, cez elektrické až po automatické), typ rotácie, veľkosť hriadele (počet zubov), nastavenie tlaku, či prídavnej zubačky. Čerpadlá je možné aj kombinovať – použiť ich v tandeme pre určité aplikácie.

Axiálne piestové čerpadlá s variabilným nastavením výtlaku rovnako patria do klasickej Série 20, s výkyvnou doskou s možnosťou nastavenia prietoku, vhodné pre hydrostatické prevodníky s uzavretým okruhom. Prietok je v proporcionálnom vzťahu k rýchlosti vstupného čerpadla a plynulému variabilnému posunutiu, ktorý je daný uhlom výkyvnej dosky a je nastaviteľné medzi minimálnou (nulovou) a maximálnou hodnotou posunutia. Smer prúdenia je obrátený pomocou nakláňania výkyvnej dosky do opačnej strany neutrálnej alebo nulovej polohy posunu.

Tieto čerpadlá sú, rovnako ako motory z rovnakej série, navrhnuté tak, aby boli ľahko ovládateľné. Sú rozdelené do štyroch veľkostí: 20, 21, 22 a 23 – podľa geometrického objemu: 33,3 cm3, 51,6 cm3, 69,8 cm3 a 89,0 cm3. Pri týchto čerpadlách je možné nastavenie ovládania (od mechanického, cez elektrické až po automatické), typ rotácie, veľkosť hriadele (počet zubov), nastavenie tlaku, či prídavnej zubačky. Čerpadlá je možné aj kombinovať – použiť ich v tandeme pre určité aplikácie.

Axiálne piestové motory s fixným nastavením výtlaku, patria k motorom Série 20, s opornou doskou, navrhnuté s konštantným posunom.

Sú určené pre prácu v uzavretom obvode. Rýchlosť výstupu je proporcionálne úmerná rýchlosti toku dodávaných tekutín. Výstupný krútiaci moment je úmerný rozdielu medzi stranami s vysokým a nízkym tlakom v obvode tekutín. Smer otáčania hriadeľa je závisí na tom, do ktorého portu je vedený tlak tekutiny.

Tieto motory sú navrhnuté k jednoduchému ovládaniu. Hriadeľ je podporovaný vysoko výkonnými kužeľovými ložiskami s vysokou nosnosťou pre externé radiálne sily. Vysoké tlaky v telese čerpadla možno dosiahnuť bez možných únikov – a to aj pri najnižších teplotách použitím vhodných tesnení hriadeľa. Modulárny dizajn jednotlivých položiek zjednodušuje výrobu širokej škály modelov a súčasne obmedzuje počet rôznych komponentov výrobku (ich rôznorodosť).

Motory Série 20 sú dostupné vo veľkostiach 20, 21, 22 a 23 – podľa geometrického objemu: 33,3 cm3, 51,6 cm3, 69,8 cm3 a 89,0 cm3. Je možný výber z viacerých variant hriadeľov, nastavení vysoko-tlakových portov, dostupné sú rôzne nastavenia tlaku a ventilových blokov.

Axiálne piestové motory s fixným nastavením výtlaku, patria k motorom Série 20, s opornou doskou, navrhnuté s konštantným posunom.

Sú určené pre prácu v uzavretom obvode. Rýchlosť výstupu je proporcionálne úmerná rýchlosti toku dodávaných tekutín. Výstupný krútiaci moment je úmerný rozdielu medzi stranami s vysokým a nízkym tlakom v obvode tekutín. Smer otáčania hriadeľa je závisí na tom, do ktorého portu je vedený tlak tekutiny.

Tieto motory sú navrhnuté k jednoduchému ovládaniu. Hriadeľ je podporovaný vysoko výkonnými kužeľovými ložiskami s vysokou nosnosťou pre externé radiálne sily. Vysoké tlaky v telese čerpadla možno dosiahnuť bez možných únikov – a to aj pri najnižších teplotách použitím vhodných tesnení hriadeľa. Modulárny dizajn jednotlivých položiek zjednodušuje výrobu širokej škály modelov a súčasne obmedzuje počet rôznych komponentov výrobku (ich rôznorodosť).

Motory Série 20 sú dostupné vo veľkostiach 20, 21, 22 a 23 – podľa geometrického objemu: 33,3 cm3, 51,6 cm3, 69,8 cm3 a 89,0 cm3. Je možný výber z viacerých variant hriadeľov, nastavení vysoko-tlakových portov, dostupné sú rôzne nastavenia tlaku a ventilových blokov.

Axiálne piestové motory s fixným nastavením výtlaku, patria k motorom Série 20, s opornou doskou, navrhnuté s konštantným posunom.

Sú určené pre prácu v uzavretom obvode. Rýchlosť výstupu je proporcionálne úmerná rýchlosti toku dodávaných tekutín. Výstupný krútiaci moment je úmerný rozdielu medzi stranami s vysokým a nízkym tlakom v obvode tekutín. Smer otáčania hriadeľa je závisí na tom, do ktorého portu je vedený tlak tekutiny.

Tieto motory sú navrhnuté k jednoduchému ovládaniu. Hriadeľ je podporovaný vysoko výkonnými kužeľovými ložiskami s vysokou nosnosťou pre externé radiálne sily. Vysoké tlaky v telese čerpadla možno dosiahnuť bez možných únikov – a to aj pri najnižších teplotách použitím vhodných tesnení hriadeľa. Modulárny dizajn jednotlivých položiek zjednodušuje výrobu širokej škály modelov a súčasne obmedzuje počet rôznych komponentov výrobku (ich rôznorodosť).

Motory Série 20 sú dostupné vo veľkostiach 20, 21, 22 a 23 – podľa geometrického objemu: 33,3 cm3, 51,6 cm3, 69,8 cm3 a 89,0 cm3. Je možný výber z viacerých variant hriadeľov, nastavení vysoko-tlakových portov, dostupné sú rôzne nastavenia tlaku a ventilových blokov.

Axiálne piestové motory s fixným nastavením výtlaku, patria k motorom Série 20, s opornou doskou, navrhnuté s konštantným posunom.

Sú určené pre prácu v uzavretom obvode. Rýchlosť výstupu je proporcionálne úmerná rýchlosti toku dodávaných tekutín. Výstupný krútiaci moment je úmerný rozdielu medzi stranami s vysokým a nízkym tlakom v obvode tekutín. Smer otáčania hriadeľa je závisí na tom, do ktorého portu je vedený tlak tekutiny.

Tieto motory sú navrhnuté k jednoduchému ovládaniu. Hriadeľ je podporovaný vysoko výkonnými kužeľovými ložiskami s vysokou nosnosťou pre externé radiálne sily. Vysoké tlaky v telese čerpadla možno dosiahnuť bez možných únikov – a to aj pri najnižších teplotách použitím vhodných tesnení hriadeľa. Modulárny dizajn jednotlivých položiek zjednodušuje výrobu širokej škály modelov a súčasne obmedzuje počet rôznych komponentov výrobku (ich rôznorodosť).

Motory Série 20 sú dostupné vo veľkostiach 20, 21, 22 a 23 – podľa geometrického objemu: 33,3 cm3, 51,6 cm3, 69,8 cm3 a 89,0 cm3. Je možný výber z viacerých variant hriadeľov, nastavení vysoko-tlakových portov, dostupné sú rôzne nastavenia tlaku a ventilových blokov.

Pozícia: = 49
 
Katalógové číslo:
 
s.20 - 40071; 
s.22 - 40071; 
s.23 - 40071;
 
PCS = 1

 

Pozícia: = 48
 
 
Katalógové číslo:
 
s.20 - 40068;
s.22 - 40069;
s.23 - 40069;
 
 
PCS = 2

 

Pozícia: = 47
 
 
Katalógové číslo:
 
s.20 - 40067;
s.22 - 40067;
s.23 - 40067;
 
PCS = 6(8*)
Pozícia: = 45
 
 
Katalógové číslo:
 
s.20 - 20035;
s.22 - 20037;
s.23 - 20038;
 
PCS = 1

Kde nás nájdete

AHP PLUS, s. r. o.
Robotnícka 841    
039 01   Turčianske Teplice    
Slovak Republic

Tel:     +421 434 131 248
Email: sales@ahpplus.sk