Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN
Kvalita

POLITIKA KVALITY

Spoločnosť AHP PLUS s.r.o. má zavedený a udržiavaný  systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy  ISO 9001:2015, ako nástroj na trvalé zlepšovanie činnosti a procesov tak, aby to prinieslo úžitok všetkým zainteresovaným stranám, zákazníkom, majiteľom, zamestnancom a dodávateľom.

Hlavným cieľom spoločnosti je maximálna zákaznícka orientácia v celom procese fungovania spoločnosti, systematická starostlivosť o kvalitu produktov v súlade s požiadavkami zákazníkov a zároveň vytváranie príjemného pracovného prostredia a podmienok pre svojich zamestnancov.  Tento cieľ spoločnosť deklaruje vo svojej politike kvality.

 

KONTROLA KVALITY

Kvalita je pre spoločnosť AHP PLUS s.r.o. prvoradá. Kontrola kvality prebieha počas celého výrobného procesu a to v troch fázach - vstupná kontrola, medzioperačná kontrola a výstupná kontrola.

Na rozmerovú kontrolu sú využívané 3D súradnicové meracie zariadenia ZEISS PRISMO 7 a WENZEL LH 87. Meranie drsnosti sa prevádza na prístroji MAHR M4Pi a meranie tvrdosti na prístroji ROCKWELL RAPID RR – IV a BRINELL Vickershärte HV 10.

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
   


 

Kde nás nájdete

AHP PLUS, s. r. o.
Robotnícka 841    
039 01   Turčianske Teplice    
Slovak Republic

Tel:     +421 434 131 248
Email: sales@ahpplus.sk