Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN

Počítadlo

5.png5.png7.png4.png5.png2.png
dnes - 232
za týždeň - 232
za mesiac - 5728
celkovo - 557452

 

 

Prevádzka spoločnosti sa nachádza v Turčianskych Tepliciach (SR) s celkovou plochou 31 490 m2. Spoločnosť má aktuálne 30 zamestnancov a má funkcionálnu organizačnú štruktúru.

 

Medzi hlavné aktivity spoločnosti patria: výroba axiálnych hydraulických jednotiek (AHSP) - motory a čerpadlá; výroba piestov pre hydraulické jednotky; výroba zemevtrných nástrojov a výroba presných dielov na CNC strojoch (sústruženie, frézovanie,brúsenie, lapovanie, lakovanie, atď.)

.

 
 

Riadenie ľudských zdrojov v našej spoločnosti zahŕňa celú oblasť procesov, ktoré  sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudských zdrojov.  Starostlivosť o zamestnancov je pre AHP PLUS s.r.o. rovnakou prioritou ako starostlivosť o zákazníkov.

Poslaním riadenia ľudských zdrojov je prispievať k zvyšovaniu výkonnosti a hodnoty spoločnosti prostredníctvom výberu a rozmiestňovania zamestnancov, efektívneho využívania ich schopností a znalostí. Ďalej zosúladiť profesionálny rozvoj zamestnancov s potrebami realizácie strategickej vízie prostredníctvom personálnej a sociálnej činnosti s dosiahnutím čo najvyššieho efektu.

Riadenie ľudských zdrojov v našej spoločnosti vytvára podmienky pre zvyšovanie intelektuálneho kapitálu organizácie, vytváranie vhodnej organizačnej kultúry a pozitívnej klímy v organizácii.

 

Novinky

Kde nás nájdete

AHP PLUS, s. r. o.
Robotnícka 841    
039 01   Turčianske Teplice    
Slovak Republic

Tel:     +421 434 131 248
Email: sales@ahpplus.sk